Najznamienitsi członkowie rodu Stoliców i Kraków powiedzieli stanowczo „NIE” gdy zostali poproszeni o sprawdzenie kilku podpisów. Antoni hrabia Stolic herbu Ciągnijwór, w wywiadzie dla Gazety Wybiórczej powiedział: „Jesteśmy przeciwni tak przedmiotowemu traktowaniu podpisów pana Grasia. Własnoręcznie złożony podpis jest jakoby obrazem duszy, nie można nakazać sprawdzenia go ot tak, dla własnego widzimisię bez zachowania pewnej etykiety i okazania należnego mu szacunku. Do tego trzeba powołać komisję, dodać zapis do Konstytucji i uprzedzić Unię Europejską.

Dodaj komentarz